เต้ารับคู่เสียบขากลมแบนพร้อมกราวด์ ตรา Panasonic รุ่น WEG 15929

Panasonic เต้ารับคู่มีกราวด์ พานาโซนิค WEG15929 Full-Color Wide Seriesปลั๊กกราวด์คู่ Panasonic (National) Full color wide series2P+G 16A 250V

165.00฿