สปริงดัน 5*35*8

สปริงดันขนาด (เส้นลวด(มม.)xรัศมีวงใน(มม.)xความยาว(นิ้ว)) 5x35x8

200.00฿