สปริงดัน 5*20*16 (หัวฝน)

สปริงดันขนาด (เส้นลวด(มม.)xรัศมีวงใน(มม.)xความยาว(นิ้ว)) 5x20x16