สปริงดัน 5.5*26*16 (รุ้ง+หัวฝน)

สปริงดันขนาด (เส้นลวด(มม.)xรัศมีวงใน(มม.)xความยาว(นิ้ว)) 5.5x26x16