สปริงดัน 4*27*16 (ฝนหัว)

สปริงดันขนาด (เส้นลวด(มม.)xรัศมีวงใน(มม.)xความยาว(นิ้ว)) 4x27x16