สปริงดัน 4*20*16 (ฝนหัว)

สปริงดันขนาด (เส้นลวด(มม.)xรัศมีวงใน(มม.)xความยาว(นิ้ว)) 4x20x16