สปริงดัน 3*13*16

สปริงดันขนาด (เส้นลวด(มม.)xรัศมีวงใน(มม.)xความยาว(นิ้ว)) 3x13x16

Share on facebook
Share on email